Emisioni 14 – Çfarë është Morfologjia ?

Në gjuhësi, morfologjia është dega kryesore e gramatikës, që merret me studimin e trajtave të fjalëve. Kështu kemi përdorimet e saj kryesore, si: Morfologjia e gjuhës shqipe; Sistemi morfologjik i gjuhës shqipe. Po edhe në rrafshe më të kufizuara, si p.sh. në studimet dialektologjike: Sistemi morfologjik i dialekteve të shqipes ose edhe sisetmi morfologjik i një të folmeje të caktuar, p.sh. sistemi morfologjik i të folmeve të gegërishtes veipërëndimore, sistemi morfologjik i së folmes së Çamërisë; sistemi morfologjik i të folmeve arbëreshe të Italisë etj.
 

Libri: E folmja e Kelmendit

“E folmja e Kelmendit”

Ne vazhden e publikimeve te fundit, per te gjithe ata qe jane te interesuar ky eshte botimi i ri elektronik i studimit qe kam bere mbi te folmen e Kelmendit ne vitin 1975.

http://amzn.com/B00F3CD2DC