Book Table

E folmja e Kastratit

E folmja e Kastratit

$9.99

The Kastrati is a northern Albanian region. The Kastrati, together with Hoti, Kelmend and Shkrel are part of the region of Malësia. The region is located in east and north-east of Bajzë, a small town in Kastrat Municipality.

This book studies the language of the region of Kastrat and its villages. It shows how this dialect of Albanian has developed in years and has contributed to the Albanian standard language.

More info →
Gjuha Shqipe në vizionin artistik të Ismail Kadaresë

Gjuha Shqipe në vizionin artistik të Ismail Kadaresë

$5.99

This book is a review of the artistic discourse and language used by Ismail Kadare, especially focusing on his contribution for the lexical enrichment and purification of the Albanian language.

More info →
E folmja e Kelmendit

E folmja e Kelmendit

$9.99

E folmja e Kelmendit për herë të parë po bëhet objekt i një studimi dialektologjik. Brenda Malësisë së Madhe, Kelmendi është shquar gjithnjë si gurrë e pashtershme e folklorit, veҫanërisht e këngëve të kreshnikëve, të vajtimeve, të këngëve të buta etj.Materialin për këtë punim e kemi mbledhur verën e vitit 1969 në një ekspeditë prej 20 ditësh. Si pika qendrore kemi vështruar: Vermoshin, Lëpushën, Selcën, Brojën. Me subjektet është punuar kryesisht me metodën e bisëdes së lirë, po për ndonjë fenomen të veҫantë,kemi përdorur edhe pyetje të tërthorta.

More info →