Urimi im për Prof.dr. Hamit Boriçin me rastin e 87-vjetorit të ditëlindjes

Hamit Boriçi është një burrë i rrallë, me emër të madh, me dije të gjera e zemër të bardhë: gazetar i shquar e drejtues i mediave, veprimtar shoqëror i spikatur, autor i shumë librave themelorë për gazetarinë shqiptare dhe për letërsinë.

Atij i shkojnë plotësisht cilësimet më të larta: si njeri i ndershëm e serioz, si burrë, si mik e shok që lum kush ka pasur të bëjë me të; si familjar shembullor, si shkodran fisnik, si qytetar e si atdhetar shqiptar.

Edhe 100 vjeç, miku ynë i shtrenjtë!

Ju paçim midis nesh edhe për shumë mot, kështu si sot, me forca të pashtershme e shpirt të paplakshëm”.

Gjovalin Shkurtaj