Një shkollë me tableta, e ardhmja e gjeneratës tjetër

Futja e teknologjive të fundit në shkollat tona, jo vetëm do të rrisë nivelin e edukimit të nxënësve por edhe do të ulë koston e lartë të librave të shtypur. Shpresoj që kjo iniciativë pozitive e Ministres Nikolla të mbështetet edhe nga biznesi, shoqëria civile dhe donatorët në mënyrë që të arrihet sa më parë në një standardizim të këtyre teknologjive në të gjitha shkollat e Shqipërisë. 

http://www.arsimi.gov.al/al/newsroom/lajme/nje-shkolle-me-tableta-e-ardhmja-e-gjenerates-tjeter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *