Ne Filadelfia (USA), Drejtoria Arsimore e qytetit ka një faqe interneti në gjuhën shqipe.

Të lind pyetja se kur do të kenë dhe Drejtoritë Arsimore tona të rretheve faqe të tilla me një informacion kaq të bollshëm dhe transparent ?

http://webgui.phila.k12.pa.us/offices/l/language-albanian/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *