Nisma e Ramës për gjuhën

Ideja e Zt Rama për t’i dhënë kujdesin dhe rëndësinë e duhur gjuhës shqipe në administratën shtëtërore dhe në të gjitha botimet me karakter zyrtar e publik është per t’u përshëndetur. Kërkesa për të zbatuar rregullat e drejtshkrimit dhe normat e kulturës së gjuhës në të gjithë praktikën shkrimore dhe botuese me karakter zyrtar nuk përbën censurë por kërkesë të domosdoshme për çdo vend të qytetëruar.

Nisma e Ramës për gjuhën – Top Channel

Libri: “E folmja e Kastratit”

Monografia për të “Folmen e Kastratit” është pjesë e hulumtimeve dhe shkrimeve për gegërishten veriperëndimore, për njohjen dhe pasqyrimin e mëtejshëm të djalekteve të shqipes.