Ardian Vehbiu: “Ok” ndryshimeve të propozuara në drejtshkrimin e shqipes standarde, por urgjenca është tjetër

http://xhaxhai.wordpress.com/2013/04/15/male-me-barre/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *